لوله و پروفیل

لوله و پروفیل صنایع غذایی :

داخل پولیش و درزدار با آلیاژ ۳۰۴ و ۳۰۴L

در سایز های ۲۵ ، ۳۸ ، ۵۱ ، ۶۳ ، ۷۶ و ۱۰۲

لوله و پروفیل صنایع شیمیایی و دارویی :

مانیسمان و درزدار در آلیاژهای مختلف

در سایز های ۶ میلیمتر الی “۴۲ در رده ی ۱۰ ، ۴۰ ، ۸۰ و ۱۶۰

لوله های دکوراتیو :

داخل پولیش و درزدار با آلیاژ ۳۰۴ و ۲۰۱

در سایز های ۲۵ ، ۳۸ ، ۵۱ ، ۶۳ ، ۷۶ و ۱۰۲

با ضخامت های ۰/۳ میلیمتر الی ۱/۵ میلیمتر