ورق

ورق های روکشدار و خش دار فابریک

از ۰/۴ ، ۰/۵ ، ۰/۶ ، ۰/۷ ، ۰/۸ ، ۱ ، ۱/۲۵ ، ۱/۵ و ۲

در ابعاد ۲*۱ ، ۲۵۰*۱۲۵ و در آلیاژهای ۳۰۴ و ۳۰۴L و ۴۳۰

ورق های مات از ۱ میلیمتر الی ۲۰ میلیمتر در ابعاد مختلف و آلیاژهای مختلف