اندازه گیری قطر میلگرد از مسائل مهمی است که مهندسین و پیمانکاران، هنگام انتخاب و استفاده از میلگرد به آن توجه ویژه ای دارند. اگرچه با بررسی پلاک فلزی بندیل میلگرد یا گواهینامه فنی آن ها می توان از قطر اسمی…